Subvencije samo za aktivne poljoprivrednike

22. novembar 2012. 13:30 Privreda Pirot Plus Online

Novi Zakon o subvencijama ne bi trebalo da bude prepreka lokalnim samoupravama da sa svoje strane subvencionišu poljoprivrednu proizvodnju,smatra direktor Poljoprivredno savetodavno stručne službe u Pirotu,Miroljub Vidanović.On kaže da je namera da se novac koristi svrsishodno i da Nacrt zakona o subvencijama to i nagoveštava.

Resorno ministarsvo će u idućoj godini izdvojiti znatno veća novčana sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje.Agrarni budžet trebalo bi da iznosi oko 4 posto od ukupnog Budžeta.Direktor Poljoprivredno savetodavne stručne službe u Pirotu,Miroljub Vidanović,kaže da će Ministarstvo za poljoprivredu za direktna davanja u 2013.godini izdvojiti 32 milijarde dinara, što je za trećinu više u odnosu na ovu godinu.Takodje,smatraVidanović,novi Zakon o subvencijama ne bi trebalo da bude smetnja lokalnim samoupravama da sa svoje strane pomažu razvoj poljoprivrede u svojim sredinama.

Krajem novembra poljoprivrednici će imati priliku da na direktan način dodju do odgovora na brojna pitanja koji mogu potražiti na tradicionalnoj zimskoj školi,odnosno trodnevnom seminaru koji organizuje Poljoprivredno savetodavna stručna služba.Kao i ranijih godina i ove godine gosti će biti poznati poljoprivredni stručnjaci,kaže Vidanović.Seminar će biti održan 28.,29.i 30. novembra.