Stimulans za bolji uspeh VIDEO

30. april 2013. 15:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sava Kostic je na pocetku pozdravio prisutne studente pozelevsi im jos bolji uspeh u radu.

Kao i prošle godine tako i ove lokalna samouprava raspisala je konkurs za dodelu stipendija, novčane pomoći i jednokratne novčane pomoći studentima za ovu godinu. Studente je pozdravio zamenik predsednika Opštine, Banislav Kostić, koji kaže da je prevashodni cilj pomoć ali i motivacija za dalji uspešan rad mladih ljudi.

Studenti su veoma zadovoljni gestom lokalne samouprave.Pomoć je svakako dragocena kako za usavršavanje znanja tako, u nekim slučajevima i za kupovinu opreme koja pomaže u radu. Nenad Petrović je briljantan studet elektronike čiji prosek ravno 10.

A evo šta kažu Milan Madić II godina elektronike u Nišu i Sanja Dimitrijević 3. godina farmacije Medicinski fakultet.