Stečena nova znanja i veštine za hotelsko domaćinstvo

30. novembar 2018. 07:00 Privreda Pirot Plus Online

Ugovorna okružna privredna komora Pirot organizovala je trodnevnu radionicu pod nazivom “Obuka za hotelsko domaćinstvo-sobarice”. Teoretski deo obuke jeodržan u prostorijama UO Privredne komore Pirot, a praktični deo u Hotelu “Happy” u Dimitrovgradu. Polaganje praktičnog testa je održano u Pirotu u Hotelu “ANA LUX –SPA”. Predavač je bila eminentni stručnjak iz oblasti hotelskog domaćinstva. Oko dvadesetak polaznica uspešno je završilo obuku i danas su im u prostorijama UO Privredmne komore uručeni sertifikati.

Marija Miladinović,konsultant za hotelsko domaćinstvo, smatra da je veoma zadovoljna realizacijom obuke i saradnjom sa organizatorima obuke.

Predsednik Skupštine UOPKP, Veroljub Mihajlović, kaže da je Komora pružila maksimalnu podršku organizovanju obuke i kaže da će se slične aktivnosti u skaldu sa praktičnim potrebama nastaviiti.

Dragan Jenačković, direktor filijale Pirot Nacionalne službe za zapošljavanje smatra da su ovakvi vidovi obuke veoma korisni i da će sve to biti evidentirano i upisano u lične kartone nezaposlenih kako bi, ako se ukaže potreba, lakše došli do posla.

Milica Cvetković je zapošljena i radi kao ugostiteljski radnika. Smatra da je stekla nove veštine i da će biti bez sumnje korisniji radnik

Treba reći i to da je obuka bila besplatna.