Srednja stručna škola slavi 25 godina rada

23. maj 2018. 11:00 Društvo Pirot Plus Online

Srednja stručna škola u subotu, 26, maja, obeležava svoj dan. Tim povodom u Školi su organizovane prigodne aktivnosti koje će biti realizovane u petak, 25. maja sa početko u 10 časova.

Direktor Škole, Dragoslav Mančić, kaže da je škola proteklih godina opravdala svoju svrhu postojanja i svoj značaj, a da je kroz nju prošlo preko dve hiljade učenika u svim područjima rada koje je škole imala. Povodom 25. godina rada u petak, 25. maja, u 10 časova biće održana promocija filma o školi, a potom će biti upriličen prijem penzionera – bivših zaposlenih u školi i sportska takmičenja. Na pitanje šta je upečatljivo u godini jubileja direktor Mančić je istakao da su to dešavanja oko Plana upisa u srednje škole jer je za predstojeću školsku godinu Srednjoj stručnoj školi odobren upis samo jednog odeljenja.

Srednja stručna škola je osnovana 1993. godine pod nazivom Građevinsko-tehnološka škola, kao izraz potrebe za školovanjem zanimanja koja su u to vreme bila potrebna pirotskoj privredi: gumara i tehničara za polimere, prvenstveno za gumarsku i hemijsku industriju i fabrike “Tigar” i “Suko” i zanimanje iz oblasti građevinarstva za tada razvijenu građevinsku industriju Pirota. Škola je rasla i razvijala se sa decom, nalazeći u njima inspiraciju, ljubav i snagu za svoj rad.

Prilagođavajući se željama i potrebama sredine, škola 2004. godine menja ime u Srednja stručna škola i upisuje učenike u području rada lične usluge za zanimanje muški i ženski frizer.

Srednja stručna škola koja obrazuje kadrove u oblasti hemije i nemetala. U dobro opremljenim kabinetima, uz podršku stručnih kadrova, učenici se osposobljavaju za rad i dalje školovanje sa naglaskom na praktičnoj primeni stečenih znanja. Unapređenjem organizacije rada škole, korišćenjem raspoloživih resursa i saradnjom sa svim činiocima vaspitno obrazovnog procesa, obezbeđeno je da škola bude prepoznatljiva u širem okruženju po stručnim kadrovima koji su osposobljeni da primene stečena znanja u praksi. Opremanjem i oplemenjivanjem školskog prostora, uvođenjem novih područja rada i obrazovnih profila, uz primenu savremene metodologije, stvoreni su uslovi da Srednja stručna škola postane prepoznatljiv obrazovni centar.