Školske potvrde neophodne za nastavak ostvarivanja prava na dečiji dodatak

05. septembar 2012. 11:18 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na početku nove školske godine, korisnici prava na dečiji dodatak po Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao i prava na novčanu pomoć za treće dete u porodici i prava na novčanu pomoć samohranim roditeljima po Odluci SO Pirot, u obavezi su da dostave školske potvrde o redovnom školovanju za decu školskog uzrasta, jer je to jedan od uslova za ostvarivanje pomenutih prava. Školske potvrde treba dostaviti u Opštinski uslužni centar najkasnije do 31. oktobra, kaže Nadica Adamović, šef odseka za poslove društvene brige o deci.

- Pravo na dečiji dodatak na području opštine ostvaruje 2.136 korisnika za oko 3.500 deteta. Od tog broja blizu dve trećine su školska deca za koju je neophodno dostaviti potvrde o redovnom školovanju. Pravo na novčanu pomoć za treće dete u porodicu, u iznosu od 3.000 dinara mesečno, ostvaruje 490 korisnika, dok pravo na novčanu pomoć samohranim roditeljima ostvaruje 58 korisnika. Mesečni iznos ove pomoći, koja se isplaćuje iz budžeta opštine, je 2.500 dinara - kaže Adamovićeva.

Uz školske potvrde treba priložiti na uvid i rešenja o pomenutim pravima zbog evidentiranja podataka. Ukoliko korisnici ne dostave školske potvrde u propisanom roku, biće obustavljene isplate navedenih prava, koje će važiti od 01. septembra tekuće godine.