Školske potvrde neophodne za nastavak korišćenja prava

09. septembar 2013. 09:07 Lokalna samouprava Pirot Plus Online


Korisnici prava na dečiji dodatak obavezni su da dostave školske potvrde o redovnom školovanju za decu školskog uzrasta u Opštinski uslužni centar najkasnije do 31. oktobra. Uz školske potvrde treba dostaviti na uvid i rešenja o pravu na dečiji dodatak zbog evidentiranja podataka.


Nadica Adamović, šef Odseka za poslove društvene brige o deci i omladini podseća da je Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, propisano da dečiji dodatak pripada detetu do navršenih 19 godina života, ukoliko je u svojstvu redovnog učesnika (što podrazumeva obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi).


Potvrde o redovnom školovanju za treće dete u porodici i za decu samohranih roditiljea u obavezi su da dostave i korisnici prava na novčanu pomoć za treće dete u porodici i prava na novčanu pomoć samohranim roditeljima, jer je to jedan od uslova za ostvarivanje pomehutih prava.


Školske potvrde treba dostaviti u Opštinski uslužni centar na šaltere 12 i 13 najkasnije do 31. oktobra. Uz školske potvrde treba priložiti na uvid i rešenja o pomenutim pravima zbog evidentiranja podataka. Ukoliko korisnici ne dostave školske potvrde u propisanom roku, biće obustavljene isplate navedenih prava, koje će važiti od 1. septembra tekuće godine.