Sistematska deratizacija od utorka, 5. oktobra

01. oktobar 2020. 10:17 Gradska hronika Pirot Plus Online

Preduzeće “SANIT M&M” iz Niša, u ponedeljak 5. oktobra, otpočinje sistematsku deratizaciju. Akcija će se odvijati u dve faze:

U prvoj fazi biće obavljeno postavljnje zatrovanih mamaka u individualnim domaćinstvima i podrumskim prostorijama stambenog fonda nа gradskom području.Aktivnosti u okviru prve faze će okvirno trajati u periodu od 05.-14. oktobra i роčeće od Pazarske strane grada i to od naselja Rogoz, Prisjansko naselje i Nova Mala.Po okončanju deratizacije na Pazarskoj strani grada, рostavljanje mamaka na Tijabarskoj strani odvijaće se iz pravca Tigrovog naselja ka naselju Radin do.

U drugoj fazi biće obavljeno postavljanje zatrovanih mamaka u Individualnim domaćinstvima u seoskim mesnim zajednicama. O роčetku druge faze građani će biti blagovremeno obavešteni.

Ekipe izvodjača deratizacije biće na terenu svakog dana počev od 8 sati ujutru. Građani će biti informisani o kretanju ekipa Preduzeća “SANIT м&м” рutem medija, kao i neрosrednim plakatiranjem naselja. Suzbijanje glodara će se izvoditi otrovima iz grupe antikoagulanata druge generacije. Da bi se akcijа uspešno realizovala i izbegle neželjene posledice, građani bi trebalo da 0moguće operativcima pristuр prostoru u kome se obavlja postavljanje zatrovanih mamaka, da ne diraju otrov i da budu sigurni da otrovu neće prilaziti deca i domaće životinje. U stučaju neželjenog konzumiranja, protviotrov je vitamin K1.

U slučaju оštećenja zdravlja, svaki pojedinас snosiće odgovornost za sebe, roditelji za decu, kao i svaki sopstvenik za svoje domaće životinje.

Za sve dodatne informacije u vezi akcije sistematske deratizacije, građani mogu da se obrate Preduzeću “SANIT M&M” nа tel. 018-258-0191, 018-243-876.