Saradnja Slobodne zone Pirot i Luke Rijeka

10. mart 2014. 14:01 Privreda Pirot Plus Online

Proteklog vikenda u Rijeci je boravila tročlana delegacija iz Srbije u kojoj su pored direktora Uprave za slobodne zone Ministarstva finansija Milana Ristića bili i direktor Slobodne zone Pirot Dragan Kostić i rukovodilac sektora marketinga Aleksandar Simonović. Ovom prilikom bilo je reči između ostalog o korišćenju dela lučkih kapaciteta u Hrvatskoj od strane korisnika Slobodne zone Pirot.

- Projekti koje radio sa EU šire poznatnstva. Mi smo ovaj susret u Rijeci dogovorili zahvaljujući poznanstvu sa ljudima iz njihove primorsko goranske županije Rijeka , sa kojima sarađujemo na projektu ADB. Tu smo se upoznali, dobili poziv i kada smo videli da ima sličnih stvari koje radimo u oblasti transporta, odlučili da poziv pirhvatimo. Primljeni sumo u županiji, zatim kod Regionalne komore sa kojom kao RPK Niš imamo ugovor o saradnji od 2011. godine. Posle smo posetili Luku , gde smo dogovorili da jedan naš korisnik postane korisnik u Luci Rijeka, to je firma koja se bavi transportom i prodajom zrnastih proizvoda iz oblasti poljoprivrede. Bili smo do Slobodne zone Kukuljanovo. Razgovarali smo o njihovim iskustvima, šta znači ulazak u EU za slobodne zone, puno dobrih susreta. Zatim sutradan smo primljeni na ostrvu Krku pored aerodroma, gde smo kao predstavnici Regionalne privreden komore Niš razgovarali o uspostalvjanju veze između aerodroma u Nišu i aerodroma Rijeka – kaže Kostić

Kostić kaže da je prezentovan i budući projekat opštine Pirot i Slobodne zone o izgradnji intermodalnog terminala .

-Razgovarali smo o zajedničkoj saradnji na projektima. Prezentovali smo zajednički projekat opštine Pirot i Slobodne zone o izgradnji intermodalnog terminala i na neki način ukazali na mogućnosti korišćenja i organizacije transporta- kaže Kostić.