SAOPŠTENJE Tigar ad: Sačuvajmo čist vazduh i plavo nebo

07. septembar 2020. 13:01 Privreda Pirot Plus Online

Povodom Međunarodnog dana čistog vazduha Kompanija Tigar a.d., kao najveći proizvođač gumene obuće u ovom delu Evrope, podseća širu javnost na neophodnost preduzimanja mera u cilju zaštite životne sredine i očuvanja plavog neba.

Vladimir Ilić, generalni direktor kompanije Tigar a.d. istakao je značaj ekološkog efekta primene gasa umesto mazuta u proizvodnji tehnološke pare. U Kompaniji Tigar a.d. već tri godine gas se koristi kao pogonsko gorivo za zagrevanje prostorija i proizvodnih hala, a u proizvodnji obuće ne koriste se opasne supstance.

   Velika prednost koju smo ostvarili prelaskom na CNG je sa ekološke strane jer se radi o najčistijem energentu bez prisustva sumpora i ostalih štetnih materija koje se ne emituju u vazduh, a povrh toga postižemo i značajne uštede. Na današnji dan, kada se u svetu

prvi put obeležava Međunarodni dan čistog vazduha, zajedno sa drugim odgovornim kompanijama i odgovornim pojedincima pozivamo sve na ekološki odgovorno ponašanje u zaštiti čistog vazduha i plavog neba u Pirotu ali i celoj Srbiji”, rekao je direktor Ilić.

U Kompaniji Tigar a.d.  redovno se ispituju emisije štetnih gasova i preduzimaju sve druge mere pri samoj proizvodnji, sve u cilju izbegavanja ekološkog rizika po ljudsko zdravlje.

     U svetu se danas prvi put obeležava Međunarodni dan čistog vazduha, a prema procenama Svetske zdravstvene organizacije više od 90% svetskog stanovništva izloženo je zagađenom vazduhu.

 Tigar a.d.