Šansa koja se ne propušta. Pirot preduzima konkretne mere za detaljnu rekonstrukciju Opšte bolnice.

24. maj 2018. 12:30 Društvo Pirot Plus Online

“Kocka je bačena” , svim raspolažovim snagama Pirot je započeo aktivnosti kako bi se, u skladu sa drugom fazom zaključka vlade Srbije , a u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, obezbedila sredstva za realizaciju nekoliko kapitalnih investicija. Jedna od njih je, i najskuplja, detaljna rekonstrukcija Opšte bolnice . Nezvanično, celokupan posao bi koštao oko petnaest miliona evra, a samo za pripremu dokumentacije, odnosno izrade projekata, oko pola miliona evra kaže, pored ostalog, direktor Opšte bolnice, dr Goran Petrović.