Saniraju se putevi prema selima

03. jul 2012. 11:34 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Direkcija za izgradnju radi na rekonstrukciji lokalne putne mreže.

Slobodan Rančić, rukovodilac izgradnje i nadzora u Direkciji, kaže da su u toku radovi na putnim pravcima prema selima.

-Danas će biti završeno asfaltiranje na magistralnom putu prema selu Vranište a u toku su i radovi na regionalnom put do Malog Suvodola u dužini od 2.5 km. Direkcija je završila poslove na adaptaciji prostorija ambulante u Belom Polju a u toku je adaptacija prostorija ambulante u selu Temska, kao i rekonstrukcija mosta u centru sela Dojkinci- kaže Rančić.


Kada je reč o gradskim ulicama, Rančić kaže da se radovi odvijaju planiranom dinamikom. Pored rekonstrukcija dela Kozaračke ulice u toku su pripreme za asfaltiranje Krfske ulice, novoprojektovane i kraka Ulice revolucionarnih sindikata.