Samostalni sindikat Srbije insistira na socijalnom dijalogu

24. septembar 2013. 12:00 Privreda Pirot Plus Online

Na sastanku prvog potpredsednika Vlade, Aleksandra Vučića i predsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisava Orbovića, razgovaralo se o predstojećim privrednim reformama koje je najavila Vlada Srbije. Jedan od zaključaka sa tog sastanka je da i Savez Sindikata aktivno učestvuje u pripremanju i usvajanju reformi, pre svega kada je reč o izmenama Zakona o radu, kaže predsednik Samostalnog sindikata Pirota, Rodoljub Ćirić.

“ Na sastanku je pored ostalog predloženo formiranje radnih grupa koje bi radile na izmenama radnog zakonodavstva i uopšte najavljenim reformama. Tim povodom u većim gradovima Srbije održavali bi se Okrugli stolovi gde bi se kroz diskusiju došlo do odgovarajućih rešenja. Smatram da u tom smislu moramo koristiti tudja iskustva, pre svaga zemalja u okruženju. Takodje u otvorenom pismu Samostalnog sindikata Srbije se insistira na Socijalnom dijalogu i ako toga ne bude mi ćemo istupiti iz Socijalno ekonomskog saveta a pozvaćemo i ostale reprezentativne sindikate da učine isto. Do sada su mnogi Zakoni koji se odnose na materijalno socijalni položaj radnika donošeni, a da nije održana ni jedna sednica Socijalno ekonomskog saveta” kaže Ćirić