Sa stručnjacima Zavoda za zaštitu spomenika Niš razgovarano o Beloj Mački, Zelenoj pijaci, izmeštanju Autobuske stanice i uređenju Donjeg grada Tvrđave

20. novembar 2019. 14:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Saradnja sa stručnjacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture nastavlja se utvrđenom dinamikom. Poslednjih nekoliko meseci saradnja je intenzivirana i sa stručnjacima Zavoda na čestim sastancima razgovara se o realizaciji nekoliko značajnih projekata, prvenstveno vezanih za objekte koji su stavljeni pod zaštitu države.

Nije se zapostavio i projekat rekonstrukcije Zelene pijace. Ovih dana je formirana Radna grupa za izradu projektnog zadatka i idejnog rešenja u cilju sagledavanja tog prostora. I Park, i sama Zelena pijaca, čak i okolni objekti su pod zaštitom Zavoda. Očekujemo da idejno rešenje bude završeno do kraja godine, a da se u narednoj godini izradi projektno tehnička dokumentacija i da se krene u realizaciju projekta.

Ono što se logički nadovezuje na pitanje Zelene pijace, je i dugogodišnji problem lokacije Autobuske stanice, o čemu je takođe razgovarano sa stručnjacima Zavoda, kaže Ranđelović.

Posle rekonstrukcije Srednjeg grada Tvrđave, naš cilj je da se nastave radovi i na Gornjem gradu, ali i da se uredi porostor oko same Tvrđave, kaže Ranđelović.