Regionalna sanitarna deponija nosilac Sertifikata Excellent za poslovnu izvrsnost

23. decembar 2014. 10:21 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Regionalna sanitarna deponija Pirot postala je nosilac Sertifikata Excellent Sme za poslovnu izvrsnost. Punovažnost sertifikata se zasniva na stalnom monitoringu bonitetne kuće COFACE u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Ovim sertifikatom Privredna komora Srbije potvrđuje da je kompanija ispunila rigorozne uslove, a stalno praćenje poslovanja od strane COFACE, obezbeđuje primernu kredibilnost, kako u domaćem, tako i u međunarodnom poslovnom okruženju, kaže Zoran stanković, direktor Deponije.

- Ovim sertifikatom Regionalana sanitarna deponija svrstana je na Belu listu preduzeća Privredne komore, koja je dostupna svim investitorima i jedno je od retkih javnih preduzeća na toj listi. Ovo je sigurno kruna ovogodišnjeg rada, i ono što će obeležiti godinu na izmaku. U ovog godini značajno je da sve investicione planove realizovalui. U narednog godini kompletiraćemo sistem za sekundarnu separaciju otpada. U planu polsovanja definisali smo novi cilj, a to je smanjenje količina deponovonaog otpada na 50 odsto doveženih količina. Što je novi strateški cilj, u skladu sa poslovanje ovakvih i sličnih preduzeća u Evropskoj Uniji, kaže Stanković