Raspisani javni pozivi za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana za 2024. godinu

06. februar 2024. 08:57 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot raspisao je javne pozive za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana za 2024. godinu:

1. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata programa / projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana sredsvima iz budžeta Grada Pirota.

Rok za podnošenja predloga projekata je 30. novembar 2024. godine;

2. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata/programa za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu Pirota.

Rok za podnošenje predloga projekata je 29. februar 2024. godine.

3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata programa / projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana sredsvima iz budžeta Grada Pirota u oblasti zaštite zdravlja, rok za podnošenja predloga projekata je do 30. novembra 2024. godine.

Rok za podnošenje predloga projekata je 30. novembar 2024. godine.

Tekstove konkursa i konkursnu dokumentaciju, zainteresovana udruženja mogu preuzeti sa zvanične internet prezentacije Grada Pirota na adresi www.pirot.rs u delu konkursi i javni pozivi.