Raspisan konkurs za finansiranje projekata za realizaciju LPA za decu Pirota

05. mart 2015. 13:56 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Opština Pirot raspisala je javni konkurs za finansiranje projekata za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu Pirota. Sredstva su namenjena svim institucijama, NVO i pojedincima koji rade sa decom i čiji projekti doprinose realizaciji LPA za decu u skladu sa zacrtanim ciljevima, i čijom realizacijom može da se prati napredak LPA za decu preko zacrtanih indikatora u samom dokumentu.

Finansiraće se oblasti smanjenje siromaštva kod dece, kvalitetno obrazovanje za svu decu, bolje zdravlje za decu, unapređenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju, zaštita prava dece bez roditeljskog staranja, zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja.

Prijave se podnose Komisiji za iplementaciju LPA za decu Pirota a odlka će biti doneta u roku od 20 dana od dana zaključenja konkursa. Projekat mora biti realizovan do isteka budžetske godine, odnosno do 15. decembra. Ukupan iznos sredstava za realizaciju LPA za decu Pirota iz budžeta opštine Pirot za 2015. godinu iznosi 2,5 miliona dinara.