Radmila Nešić, novopostavljeni koordinator za romska pitanja: Do kraja godine dobićemo Lokalni akcioni plan za Rome

29. jun 2018. 12:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na konkurs Grada Pirota namenjen udruženjema gradjana i nevladinim organizacijama, UG "Ternipe" konkurisalo je projektom koji podrazumeva kreiranje i sprovodjenje javnih mera i politika za unapredjenje položaja Roma i Romkinja u Pirotu. Projektom, koji je Gradska uprava podržala, predvidjena je izrada Lokalnog akcionog plana odnosno koordinacija tim planom. Takodje projekat podrazumeva i imenovanje koordinatora za romska pitanja. Na tu funkciju postavljena je Radmila Nešić, predsednica UG "Ternipe".

Ona je u izjavi za Portal Plus online rekla da je uvodjenje ove funkcije, bio jedan od uslova za uključenje u jedan veoma značajan program koji finansira EU. Cilj Programa je podrška procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenju prioritetnih strateških mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.