Racionalizacija i štednja neophodna u zdravstvu

13. novembar 2012. 13:01 Društvo Pirot Plus Online

Nedostatak para u zdravstvu često pričinjava ozbiljne probleme zdravstvenim radnicima koji uprkos svojim nastojanjima i planovima nisu u mogućnosti da na najbolji način organizuju zdravstvenu zaštitu.Direktorka Doma zdravlja u našem gradu,doktorka Vesna Janković,kaže da se u takvoj situaciji mora pribegavati rigoroznim štednjama i raditi u veoma ograničenim okolnostima.Slična je situacija i u daleko razvijenijim zemljama ,a kamo li u Srbiji gde na jednog stanovnika iz Fonda za zdravstvo dolazi oko 250 evra.

„Pacijenti moraju da shvate da sve ne može da ide preko Fonda za zdravstveno osiguranje.Da bi se prioriteti u zdravstvenoj zaštiti zadovoljili,kao što je zdravstvena zaštita dece,žena,starih,obolelih od malignih oboljenja,hroničnih bolesnika od dijabetisa,mora se štedeti na drugoj strani,odnosno krajnje racionalno raspolagati raspoloživim finansijskim sredstvima“-kaže doktorka Janković.

Prema rečima Vesne Janković planovi za narednu godinu zavise od opredeljenih sradstava za zdravstvenu zaštitu.Ono što je dobro za nas u Pirotu jeste da Dom zdravlja i lokalna samouprava imaju dobru saradnju od koje najviše koristi imaju pacijenti.Govoreći o radu lekara u Pirotu ocena za posmatrani period,april,maj i jun je 8 što je znatno više od republičkog proseka ,koji iznosi 5.