Put prema Toplom Dolu je blokiran. Obrušile se stene!

11. januar 2021. 10:13 Gradska hronika Pirot Plus Online

Strah nije bio uzaludan. Zbog obilnih padavina Mokra stena se ponovo obrušava. Saobraćaj na putu Pirot - Temska - Topli Do je u prekidu.

 Miljan Stojanović nam je poslao snimak oko 9 časova.

 Obavestili smo Slavišu Svilarova. Rekao nam je da će iz Programa za hitne intervencije biti izdvojena sredstva i da će biti poslata ekipa da ukloni odron i osposobi put Temska Toli Do za saobraćaj.