Promocija zdravih stilova života kao deo LPA

20. avgust 2014. 08:09 Društvo Pirot Plus Online

Savetovalište za mlade realizovaće u okviru Lokalnog plana akcije za decu projekat, o promociji zdravlja i zdravih stilova života, pod nazivom “Sačuvajmo zdravlje”. Dr Milena Dimitrijević, pedijatar kaže da projekat realizuje stručni tim Savetovališta. U timu su pored pedijatra dr Dimitrijević i ginekolog dr Miroslava Jovanović i psiholog Nikola Đorđević.

-Cilj projekta je promocija zdravih stilova života, smanjenje učestalosti korišćenja duvana i alkohola kod mladih kao i smanjenje učestalosti polno prenosivih bolesti. Prošle godine uradimi smo isti program i bili smo zadovoljni obuhvatom, bilo je uključeno oko 500 učenika sedmog i osmog razreda i realizovano je oko 60 radionica. I ove godine planiramo da u saradnji stručnih službi i rukovodstva škola organizujemo radionice i takođe postignemo veliki obuhvat. Jako je važno da na vreme, u najranijim godinama upoznamo mlade sa rizicima kojima se izlažu kada zloupotrebljavaju pre svega alkohol, ili se rizično ponašaju vezano za svoje zdravlje. Učenici sedmog razreda imaće radionice o temi zloupotrebe alkohola i droga i opasnosti polno prenosivih infekcija a učenici osmog razreda, koji su ove radionice imali prošle godine ove godine sa njima će u radionicama biti angažovan psiholog. Prednost radioničarksog rada je interaktivno učešće i to je način da mi saznamo puno od njih i oni od nas. Razgovaramo sa mladima i šaljemo poruku da je upoteba alkohola štetna , međutim u sredinama gde je alkohol društveno prihvatljiva pojava to je dosta teško- kaže dr Dimitrijević.

Rad savetovališta za mlade je otežalo uvođenje sistema kapitacije u primarnu zdrvstvenu zaštitu, i nedavno je u Beogradu na Institutu za majku i dete organizovan sastanak na kom su učestvovali i predstavnici iz Piorta, gde su bili u prilici da se pohvale dobrom praksom i mogućnosti koju nam pruža lokalna samouprava kroz LPA da realizujemo projekte o promociji zdravlja mladih, napominje dr Dimitrijević.

Vrednost projekta je 189.000 dinara i biće realizovan od oktobra do maja sa učenicima sedmog i osmog razreda pirotskih osnovnih škola.