Proizvođači zainteresovani za kontrolu zemljišta

11. septembar 2012. 11:30 Privreda Pirot Plus Online

Hemijska analiza zemljišta predstavlja ključ za dobijanje visokih prinosa uz racionalnu primenu mineralnih đubriva. Miroljub Vidanović, direktor Poljoprivredno savetodavne stručne službe,kaže da u cilju veće produktivnosti i ekonomičnosti u poljoprivrednoj proizvodnji laboratorija ove službe redovno radi analizu zemljišta

-Ove godine još uvek nije doneta Uredba koja određuje kontrolu plodnosti zemljišta kod Poljopirvredno savetodavnih službi. Mi nismo čekali već radimo kontrolu zemljišta na terenu. Poljoprivredni proizvođači traže da radimo hemijsku anlazu zemljišta kako bi znali koju formulaciju đubriva da koriste na svojim parcelama. Do sada je urađeno blizu 3000 uzoraka, i određeni broj je na čekanju. Kontrola plodnosti je 15 do 20 dana s obzirom na stanje zemljište. Ove godine bilo je malo padavina, zemljište je suvo i analaize se realativno brzo rade-kaže Vidanović

Reč je o konkretnoj meri na terenu, i svaki poljoprivredni proizvođač na ovaj način dobija osnovne parametre plodnosti zemljišta sa preporukom za đubrenje, dodaje Vidanović.