Pripreme za sednicu Upravnog odbora deponije

31. jul 2012. 13:06 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Nadležni organi lokalne samouprave pripremaju dokumentaciju neophodnu za održavanje sednice Upravnog odbora Regionalne sanitarne deponije. Pripreme se, prema rečima Zorana Krstića načelnika odeljenja za urbanizam I stambeno komunalne poslove, koji je ujedno I predsednik Upravnog odbora deponije, odnose na utvrdjivanje visine naknade za deponovanje otpada.

- Pokušaćemo da pronadjemo najcelishodnije rešenje, kada je u pitanju naknada za deponovanje otpada. To bi prema procenama, u početku bila neka realnija, niža cena, koja bi se kasnije, u zavisnosti od uslova poslovanja korigovala. Još uvek imamo samo pretpostavke kada je reč o količini otpada koji će se deponovati na Regionalnoj deponiji. Prvi konkretni parametri biće poznati najkasnije do kraja godine, kaže Krstić

U toku je priprema I nacrta odredjenih pravno-normativnih akata koji će se naći na dnevnom redu sednice Upravnog odbora.