Prioritet sindikata rešavanje pitanja statusa radnika Prvog maja

27. jul 2012. 12:07 Privreda Pirot Plus Online

Posle objavljivanja javnog poziva za prodaju dela pokretne I nepokretne imovine IO Prvi maj, od strane Agencije za privatizaciju, oglasili su se I predstavnici Samostalnog sindikata. Rodoljub Ćirić, predsednik Okružnog veća u izjavi za Plus radio kaže da su napori Sindikalne organizacije fabrike ali I viših organa Samostalnog sindikata pre svega usmereni na rešavanju problema statusa radnika

- Cilj Sindikata je da budući partner preuzme što veći broj, pre svega, proizvodnih radnika, a ukoliko ima tehnoloških viškova insistiramo na izradi kvalitetnog socijalnog programa. Mi ne tražimo ništa bolji socijalni program od onog koji je ponudjen radnicima Niteksa, a to znači 300 evra po godini radnog staža, kaže Ćirić.

To će, prema Ćirićevim rečima, biti obaveza Agencije za privatizaciju, odnosno buduće Vlade RS, s obzirom da je Prvi maj u postupku restrukturiranja I jednim delom u vlasništvu države. S druge strane sindikat nastoji da se sva ta pitanja regulišu pre zaključivanja kupoprodajnog ugovora.