Prijemni ispit za specijalizovano odeljenje za scenske i audio-vizuelne umetnosti - obaveštenje

13. maj 2021. 13:14 Društvo Pirot Plus Online

OBAVEŠTENJE ZA UČENIКE КOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U SPECIJALIZOVANO ODELJENJE ZA SCENSКE I AUDIO-VIZUELNE UMETNOSTI

Prijemni ispit za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske i audio-vizuelne umetnosti održaće se u nedelju, 16.maja 2021. sa početkom u 10 časova. Na prijemni ispit učenici treba da dođu 45 minuta pre početka samog ispita (u 9.15), kako bi blagovremeno pronašli kabinet u koji su raspoređeni. Na oglasnoj tabli u holu škole biće istaknut jedinstven spisak kandidata koji su se prijavili za polaganje prijemnog ispita, kao i raspored po kabinetima. Na vratima svakog kabineta biće spisak učenika koji u tom kabinetu polažu prijemni ispit. Jako je bitno da u kabinetu učenik zauzme mesto koje je označeno brojem koji se na spisku nalazi pored njegovog imena. Na sam prijemni ispit treba poneti pribor za pisanje i đačku knjižicu. Sve ostalo se odlaže na za to predviđeno mesto.

Centar za komunikacije Gimnazije Pirot

OBAVEŠTENJE ZA UČENIКE КOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U SPECIJALIZOVANO ODELJENJE ZA SCENSКE I AUDIO-VIZUELNE UMETNOSTI

Prijemni ispit za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske i audio-vizuelne umetnosti održaće se u nedelju, 16.maja 2021. sa početkom u 10 časova. Na prijemni ispit učenici treba da dođu 45 minuta pre početka samog ispita (u 9.15), kako bi blagovremeno pronašli kabinet u koji su raspoređeni. Na oglasnoj tabli u holu škole biće istaknut jedinstven spisak kandidata koji su se prijavili za polaganje prijemnog ispita, kao i raspored po kabinetima. Na vratima svakog kabineta biće spisak učenika koji u tom kabinetu polažu prijemni ispit. Jako je bitno da u kabinetu učenik zauzme mesto koje je označeno brojem koji se na spisku nalazi pored njegovog imena. Na sam prijemni ispit treba poneti pribor za pisanje i đačku knjižicu. Sve ostalo se odlaže na za to predviđeno mesto.


Svim učenicima-kandidatima želimo puno sreće na prijemnom ispitu!

Centar za komunikacije Gimnazije Pirot