Preko 1000 poreskih obveznika glasalo za "Mobilni planetarijum". Naredni projekat uredjenje centra sela u Trnjani

09. septembar 2019. 15:34 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Memorandum o razumevanju između Grada Pirota i Međunarodne organizacije IMG u vezi sa sprovođenjem Programa ,,Reforme poreza na imovinu” potpisan je 2017. godine.

Program finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju sa Ministartsvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom finansija i SКGO. U skladu sa tim izrađen je Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu.

Jedna od predloga koji su gradjani dali preko Gradskog uslužnog centra je i "Mobilni planetarijum" kao vid participativnog budžetiranja, koji je danas postavljen u fiskulturnoj sali OŠ ,,Vuk Кaradžić” i koji je namenjen deci od petog do osmog razreda osnovnih škola.

Za "Mobilni planetarijum" glasalo je preko 1000 poreskih obveznika, što lično u Uslužnom centru, što preko aplikacije, kaže pomoćnik gradonačelnika Goran Popović

Početku rada Mobilnog planetarijuma prisustvovali su i predstavnici Švajcarske agencije za razvoj i saradnju Aleksandar Grunauer, vođa projekta "Reforma poreza na imovinu", Branislav Milić, savetnik za dobru upravu, Helvetasi i Nataša Čorbić, viša ekspertkinja za dobru upravu, Helvetas

Prema rečima gradonačelnika Vasića u ovoj godini imamo značajno povećanje iznosa naplaćenog poreza na imovinu. Sam projekat uslovio je bolju i efikasniju naplatu otuda i to povećanje ukupnog prihoga po ovom osnovu, što je i bio cilj.

Mobilni planetarijum je sferni bioskop koji prikazuje slike zvezdanog neba i ostalih objekata u vasioni, a vrednost ovog projekta je oko 300.000 dinara.