Predstavnici Gradske uprave Pirot na Konferenciji "Nedelja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti"

10. oktobar 2019. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U Berlinu se od 7. do 11. oktobra održava konferencija "Nedelja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti", u organizaciji nemačkog Ministarstva ekonomije i Nemačke organizacije za tehničku saradnju, GIZ - a.

Konferenciji prisustvuju predstavnici više od 100 zemalja.

Kao jedan od primera pozitivne prakse prezentovan je i pirotski projekat javno-privatnog partnerstva, Uvodjenje biomase u 4 škole .

U delegaciji Srbije pored predstavnika GIZ-a i Ministarstva energetike u radu konferencije učestvuju i članovi projektnog tima Grada Pirota - pomoćnik gradonačelnika Goran Popović, energetski menadžer Bojan Ivković i Irena Kostić, zamenica načelnika Gradske uprave.

Tekst i foto Gradska uprava Pirot