Predstava "Naopaka bajka" u Visokoj školi za decu Pirota VIDEO

26. maj 2016. 10:30 Društvo Pirot Plus Online

U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Dramski klub radi već pet godina gde studenti sa svojim profesorima pripremaju predstave za decu. Ovoga puta pripremili su predstavu „Naopaka bajka“ koja se izvodi danas i sutra od 11 i 12 časova u školi.

Direktorka Danijela Vidanović kaže da je ovo jedna stalna aktivnost studenata i da više nema strah od toga da li će Klub funkcionisati, s obzirom da studenti dobijaju stimulaciju od svojih profesora iz pojedinih predmeta za svoje angažovanje u Klubu – da na taj način ostvare neke predispitne obaveze, a samim tim se i pripreme za rad u vrtiću na drugačiji način, kreativniji i savremeniji.

Profesorka dr Jelena Veljković Mekić vodi Dramski klub sve ovo vreme, a ovoga puta je i autor teksta za predstavu „Naopaka bajka“. Prema njenim rečima zadovoljstvo je na takav način raditi sa studentima jer zajedno stvaraju, a pored toga prednost dramskog kluba ogleda se i u tome što zagovara ravnopravni odnos studenata i profesora.

Na premijeru predstave došla su deca iz vrtića „Neven“, a mi smo zabeležili deo atmosfere.