Predavanje "Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa"

12. oktobar 2017. 06:30 Kultura Pirot Plus Online

Srpsko arheološko društvo i Muzej Ponišavlja u Pirotu organizuje predavanje i prezentaciju ugroženosti arheološkog nasleđa Srbije i pirotskog okruga. Projekat Srpskog arheološkog društva Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (br. Broj: 451-04-1690/2017-02 od 31.05.2017).

Namera nam je da kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama lokalnih samouprava započnemo širu kampanju podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa. Podizanjem svesti o značaju arheološke baštine, upoznavanjem sa propisima i procedurama kao i kroz ukazivanje na dobre i loše primere delovanja lokalnih samouprava, smatramo da se u znatnoj meri može popraviti odnos šire zajednice prema arheološkom nasleđu.

Predavanje i prezentacija biće održani u čitaonici Narodne biblioteke u Pirotu, Branka Radičevića 10, u četvrtak 12.10.2017. sa početkom u 13 časova.