Potvrde za ostvarivanje prava po različitim osnovama regulisati do 31.oktobra

10. septembar 2015. 11:28 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Korisnici prava na novčanu pomoć za treće dete u porodici i prava na novčanu pomoć samohranim roditeljima prema Odluci SO Pirot, kao i dečji dodatak u obavezi su da u Opštinski uslužni centar dostave potvrde o redovnom školovanju za treće dete u porodici i za decu samohranih roditelja koja su školskog uzrasta, što je jedan od uslova za ostvarivanje pomenutih prava. Takođe i korisnici prava na dečiji dodatak treba da dostave školske potvrde o redovnom školovanju za decu školskog uzrasta. Školske potvrde treba dostaviti najkasnije do 31. Oktobra, kaže Nadica Adamović, šef Odseka dečje zaštite.

“Mi smo već dali zvanična saopštenja povodom ostvarivanja prava na dečji dodatak, novčanu pomoć za treće dete u porodici i novčanu pomoć samohranim roditeljima po odluci SO Pirot. Dakle, ono što je trenutno aktuelno odnosi se na dostavljanje školskih potvrda za decu školskog uzrasta, a korisnici su pomenutih prava. Sve to treba dostaviti do 31. oktobra tekuće godine. Isto to važi i za korisnike novčane pomoći iz oblasti društvene brige o deci prema odluci SO Pirot. Odnosno da se dostave potvrde za treće dete da je školskog uzrasta i da samohrani roditelji imaju dete školskog uzrasta.

Ono što hoću da istakne novčane isplate svih prava su redovne, kako na republičkom tako i opštinskom nivou”-kaže Adamovićeva.