Potpisan Memorandum o saradnji izmedju Grada Pirota, SKGO-a i GIZ-a u okviru projekta "Održiva urbana mobilnosti"

22. april 2019. 16:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Stalna konferencija gradova i opština odabrala je grad Pirot u okviru projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji”, kao grad koji će u narednom periodu dobiti stručnu podršku SКGO za izradu Plana održive urbane mobilnosti (POUM).

Prvi sastanak sa predstavnicima SКGO i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju „GIZ“ održan je danas i tom prilikom je potpisan Memorandum o saradnji izmedju Grada Pirota, Stalne konferencija gradova i opština i Nemačke organizacije GIZ.

O samom projektu govorila je Klara Danilović, stručni saradnik za urbanizam SKGO

Plan održive urbane mobilnosti biće veoma značajan za Pirot, s obzirom da je naš cilj da razvijamo alternativne vidove saobraćaja. Očekujem takodje da ćemo na kraju, sa donošenjem plana, imati bolju organizaciju saobraćajnih rešenja na području grada, rekao je gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić

Svetlana Bačanin, predstavnica organizacije GIZ ispred Regionalnog projekta koji se bavi pitanjima energetske efikasnosti preko kojeg će biti organizovane sv aktivnosti na donošenju plana.

Sastanku su prisustvovali predstavnici javnih preduzeća u gradu, kompanije Tigar tajer, koja je prošle godine organizovala značajnu akcciju u okviru Evropske nedelje mobilnosti, kao i predstavnici gradske uprave.