Postepeno gašenje tekstilnog giganta - Prvog maja

05. avgust 2015. 13:14 Privreda Pirot Plus Online

Prve tužbe i predlozi za izvršenje potraživanja radnika Prvi maj Pirot a.d, po osnovu neisplaćene razlike izmedju isplaćenog dohotka i minimalne cene rada, počele su još 2008. godine. Zastupnik radnika, advokat, Slaviša Stamenović, kaže da ukupna potraživanja radnika za period 2008. do 2011. godine iznose oko 4. miliona evra. Do sada je realizovana polovina potraživanja sa pripadajućom kamatom. Advokat Stamenović kaže da je u toku postupak prodaje 6 prodajnih objekata koji su u medjuvremenu postali vlasništvo radnika.

“Ukupna potraživanja i mogućnost naplate na osnovu prodaje 6 lokala koji su u vlasništvu radnika, a u medjuvremenu su prodata još tri lokala, u Čačku, Novom Sadu i Vršcu iznose oko 100 miliona dinara. Na taj način ostaje za prijavu potraživanja iz stečajne mase još oko 100 miliona . Ovo govorim zbog toga što je nad ovom Kompanijon pokrenut predhodni stečajni postupak koji ima jednake pravne posledice kao i stečaj. Inače ročište za utvrdjivanje osnova za uvodjenje stečaja u Prvom maju je zakazano za 6. Avgust. Ovo je posebno važno jer postoje striktni rokovi do kada treba prijaviti potraživanja. Prema Zakonu o stečaju taj rok je od 30 do 120 dana u zavisnosti od roka koji odredi stečajni sudija”-kaže Stamenović