Posle prvomajskih praznika prvi tretman krpelja i larvicidni tretman komaraca

27. april 2017. 07:00 Društvo Pirot Plus Online

Preduzeće „SANIT M&M“ D.O.O. iz Niša obaveštava građane Grada Pirota da će 3. i 4. maja obavljati prvi tretman krpelja i prvi larvicidni tretman komaraca na teritoriji Grada Pirota.
Prvi tretman krpelja obaviće se 3. maja.
Suzbijanje krpelja izvršiće se uređajima sa zemlje na sledećim javnim zelenim površinama:
Kej reke Nišave od železničkog mosta do mosta Gazela(obe strane), zelene površine na Trgu Pirotskih ratnika, površine oko Robne kuće Beograd, novog Doma Vojske Srbije i Doma kulture, park Hotela Pirot, zelene površine oko gradskog kupališta i akumulacionog jezera, skver Nacional, zelene površine u Takovskoj ulici, površine oko tržnog centra na uglu Takovske i Maksima Gorkog, park Maksima Gorkog, park Momčilov grad, park Trg Republike, park Trg Karađorđe, zelene površine u ulici Ćirila i Metodija, zelene površine u ulici Predraga Boškovića, park LEAP -22.divizije, zelene površine na robnoj i stočnoj pijaci, zelene površine u ulici Nikole Pašića, zelene površine oko sportske hale Kej, zelene površine ispred Maksija, park u ulici Vojvode Stepe, park u ulici Dragoljuba Milenkovića, ulice Kolubarska, Milovana Glišića, Petra Kočića, uglovi ulica 1300 kaplara i Pobede, Treći puk Gavrila Principa, Jerine Nikolić i Josifa Pančića, Treći puk i Pobede i zelena površina u Kozaračkoj ulici pored stambenih zgrada.
Da bi se akcija uspešno realizovala i izbegle neželjene posledice Preduzeće „SANIT M&M“ poziva građane da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce. Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava.
Molimo da se u svemu slede navedena uputstva jer će u slučaju oštećenja zdravlja svaki pojedinac snositi odgovornost za sebe,roditelji za decu,kao i svaki sopstvenik za svoje domaće životinje.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju za izvođenje istog,a toga dana će se izvoditi larvicidni tretman komaraca koji nije zavistan od padavina i po planiranom rasporedu.

Suzbijanje larvi komaraca duž rečnih tokova na teritoriji grada koji predstavljaju staništa komaraca obaviće se po sledećem rasporedu:
03.05.2017.g. - Gradašnička reka od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu, Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu, reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozki kanal od izvorišta Kavak do Kalea, kanal oko tvrđave Momčilov grad, pojas oko akumulacionog jezera i gradskog kupališta
04.05.2017.g. - Reka Nišava od ušća reke Jerme do ušća reke Temštice.
Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca. Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti i njegova primena ne zavisi od vremenskih prilika.
Ekipe operativaca biće na terenu počev od 8 časova svakog radnog dana.
Za sve dodatne informacije u vezi ovog tretmana građani mogu da se obrate Preduzeću „SANIT M&M“ na tel. 018-258-019 i 018-243-876.