Podeljeni ugovori korisnicima o korišćenju podsticaja za razvoj ruralnog turizma

12. septembar 2023. 13:05 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U sali Skupštine grada danas su podeljeni ugovori o korišćenju podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (razvoj ruralnog turizma).

Miloš Colić, zamenik gradonačelnika, rekao je da je ovo treća godina kako se dodeljuju ugovori i žele da zajedno sa građanima, koji se time bave, učestvuju u razvoju turističke ponude na teritoriji grada Pirota. Ovom prilikom razgovarali su o tome kako, i pored ovog javnog poziva, mogu da koriste i druga sredstva za razvoj svojih mikro i malih preduzeća, u ovom slučaju i poljoprivrednih gazdinstva. Pored ostalog, Colić je naveo koliko lokalna samouprava izdvaja za ove namene.

Bratislav Zlatkov, direktor Turistrčke organizacije Pirot, istakao je da je Pirot jedan od retkih ili jedini grad koji ima program podrške ruralnog razvoja, sredstva za adaptaciju, sređivanje i sanacija objekata u selima, kao i da je pored kvantitativnog dela bitan i kvalitet, s obzirom da je aktivni odmor veoma popularan.

Govoreći o povećanju broja ležajeva, Zlatkov je naveo da je najveće interesovanje turista za sela Rsovci, Dojkinci, Topli Do, Slavinja, Vlasi, Pakleštica i druga. Zlatkov naglašava da su sva sela prelepa i primamljiva turistima i izdvojio podatak da je selo Dojkinci pre par godina imalo tri kategorisane kuće, sada ima 16 i da su, generalno, sela napredovala u tom smislu.

Posle uručenja ugovora, razgovali smo sa nekoliko dobitnika ugovora koji su u svojim selima adaptirali kuće za smeštaj.

Tomislav Pančić, selo Temska.

Milivoje Tričković, selo Dojkinci.

Marijana Pešić, selo Šugrin.

Biljana Ristić, selo Dojkinci.