Počela realizacija Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

25. septembar 2019. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na poslednjoj sednici Skupštine grada odbornici su, izmedju ostalog, usvojili Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2019. do 2021. godine.

Na osnovu Sporazuma o saradnji u okviru programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” Stalna konferencija gradova i opština potpisala je, sredinom prošle godine, sporazume o saradnji sa 10 izabranih gradova i opština koji su dobiti sveobuhvatan paket podrške za izradu i unapređenje strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama u sprovođenju mera socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, medju kojima je i grad Pirot. Cilj je poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske populacije i sprovođenja prioritetnih strateških mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.

Na izradi LAP-a radio je mobilni tim, koji ima 16 članova – koordinator za romska pitanja, zdravstveni medijator, pedagoški asistenti, ali i predstavnici Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje i Doma zdravlja. Bili su uključeni i stručnjaci Stalne konferencije gradova i opština, a uključivali su se i stručni saradnici i predstavnici romskih nevladinih organizacija.

Radmila Nešić, koordinator za romska pitanja u Gradskoj upravi Pirot kaže da je Plan jedan kompletan strateški dokument koji će se realizovati preko operativnih planova i svako pitanje u planu razradjeno je do detalja. Implementacija plana praktično je počela i pre samog usvajanja.

Ukupni budžet za realizaciju celokupnog Akcionog plana iznosi oko 32 miliona dinara i on se finansira delom iz lokalnog Budžeta, a delom iz donatorskih sredstava.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je 11. marta 2019. godine uručila 30 automobila i računara gradovima i opštinama, medju kojima je i Pirot, koje imaju formirane mobilne timove za inkluziju Roma, a u cilju podizanja njihovog kapaciteta i adekvatnog funkcionisanja.

Vozila Fiat Tipo i računare donirala je Evropska unija u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji realizuje SKGO, a glavni korisnik je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.