Počinje realizacija projekta "Centar za pomoć i podršku porodici"

08. april 2021. 09:03 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Gradu Pirotu odobrena su sredstva za realizaciju projekta "Centar za pomoć i podršku porodici" u okviru javnog poziva programa Swiss PRO za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice kovida 19.

Ovaj projekat realizovaće se u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Pirot. U narednom periodu očekuje se potpisivanje ugovora.

Projekat obuhvata uvođenje savetodavno-tetapeutske i socijalno-edukativne usluge u vidu pomoći pojedincima i porodicama u krizi, koje će doprineti poboljšanju mentalnog zdravlja kroz prevazilaženje psihosocijalnih prepreka i bolje integrisanje u zajednici. Uspostavljeni info telefon će pružati informacije o pravima iz oblasti socijalne zaštite.

U okviru ovog projekta realizovaće se:

Uspostavljanje centra za pomoć i podršku porodici što podrazumeva opremanje samog centra i individualni i grupni rad sa porodicom.

Trajanje projekta je deset meseci, sa aktivnim pružanjem usluge socijalne zaštite od osam meseci. 

Nakon završetka projekta nastojaće se da uspostavljeni Centar za pomoć i podršku porodici nastavi sa radom, odnosno da ova socijalna usluga bude pružana od strane Centra za socijalni rad Pirot kao usluga koja će biti dostupna svim građanima.