Plodotvorna saradnja dveju opština VIDEO

05. mart 2013. 13:14 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Povodom zajedničkog projekta iz Programa prekogranične saradnje, danas u našem gradu boravi predsednik opštine Pravec, iz Bugarske Rumen Guninski, sa svojim saradnicima. Iz sredstava prekogranične saradnje u Pirotu se renovira Omladinski stadion a u Pravecu atletska staza. Sa gospodinom Guninskim razgovarao je Ljubiča Stojanović.

Predsednik opštine Pirot, Vladan Vasić, kaže da je ovo samo nastavak saradnje sa opštinom Pravec. I jedna i druga Opština imaju za cilj unapredjenje sportskem infrastrukture i na tome će se raditi i u buduće.