Pirot primer dobre prakse na konferenciji Intersektorska saradnja u zajednici – „Dete u fokusu“

11. mart 2015. 11:13 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Početkom marta objavljen je konkurs opštine Pirot za finansiranje projekata za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu. Javni konkurs za finansiranje projekata LPA za decu raspisan je 05.marta i zaključno sa 04.apriklom je rok za podnošenje prijava, istakla je Nadica Adamović, šef Odseka dečje zaštite. Ukupan iznos sredstava za ovu svrhu je 2,5 miliona dinara.

- Na konkursu mogu da učestvuju sve institucije koje se bave problemima dece, nevladine organizacije, udruženja građana, ali i pojedinci koji svojom stručnošću mogu da doprinesu realizaciji LPA. Oblasti koje će se finansirati su smanjenje siromaštva kod dece, kvalitetno obrazovanje za decu, bolje zdravlje za svu decu, unapređenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju, zaštita dece bez roditeljskog staranja, zaštita dece od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i iskorišćavanja, navela je Adamovićeva.

Ovih dana Nadica Adamović i Boban Nikolić, pomoćnik predsednika opštine za vanprivredu, prisustvovali su konferenciji pod nazivom Intersektorska saradnja u zajednici – „Dete u fokusu“.

- To je u stvari projekat Zajednice za decu, umrežavanje zajednice prema modelu usmerenom ka detetu, i ovaj projekat sprovode World vision Austria, Agroinvest Fondacija Srbije i otvoreni klub MODS u saradnji sa Zapadno-balkanskim institutom uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji i Austrijske razvojne agencije. Ovaj projekat traje već godinu dana, imali smo do sada dve konferencije i nekoliko radnih sastanaka, a Pirot je u tom projektu bio primer dobre prakse ostalim učesnicima koje su činili predstavnici iz Užica, Knjaževca, Novog Sada i Kruševca, objasnila je Adamovićeva.

Zapravo, Pirot je primer dobre prakse po primeru dobre saradnje sa institucijama koje se bave decom, upravo ta intersektorska saradnja koja je u Pirotu veoma uspešna i razvijena, a to podrazumeva da je i LPA predstavljen na ovom projektu, rekla je Adamovićeva i dodala da su između ostalog imali prilku i da čuju iskustva gostiju iz Rumunije i Bugarske, kao i primere dobre prakse iz Velike Britanije.