Pirot dobija Plan održive urbane mobilnosti

05. decembar 2019. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Stalna kanferencija gradova i opština prepoznala je potencijal grada Pirota, kao jednog od gradova u Srbiji, koji može sa uspehom da primeni koncept urbane mobilnosti na svojoj teritoriji.

Zato je u okviru projekta "Održiva urbana Mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji", koji se sprovadi u okviru regionalnog projekta „GIZ ORF SUMSEEC", odlučeno da Pirot dobije stručno-tehničku podršku za izradu Plana održive urbane mobilnosti (POUM).

POUM je sveobuhvatni plan razvoja saobraćajnog sistema čiji je cilj unapređenje uslova za kretanje. Plan se ne odnosi samo na saobraćaj, odnosno mobilnost, već i na sve aspekte koje saobraćaj povezuje ili na koje ima uticaj: kvalitet života, društvene posledice, uticaj na životnu sredinu, pristupačnost aktivnostima, troškove...

U procesu izrade POUM-a veoma je bіtno uključivanje zainteresovanіh strana koje će učestvavati u definisanju ciljeva Plana urbane mobilnosti Pirota.

Prvi sastanak sa predstavnicima SКGO i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ održan je sredinom aprila ove godine i tom prilikom je potpisan Memorandum o saradnji izmedju Grada Pirota, Stalne konferencija gradova i opština i Nemačke organizacije GIZ.

http://www.plusonline.rs/potpisan-memorandum-o-saradnji-izmedju-grada-pirota-skgo-a-i-giz-a-u-okviru-projekta-odrziva-urbana-mobilnosti/

Prva u nizu radionica na kojima će biti utvrđeni ciljevi Plana biće održana u petak, 13. decembra.