Piroćanci duguju 85 miliona dinara za grejanje

26. novembar 2012. 11:18 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

JP „Gradska toplana“, do konačnog sporazuma sa Direkcijom za robne rezerve, nabavlja potrebne količine mazuta sopstvenim sredstvima putem avansnih uplata i tako obezbeđuje kontinuitet u pružanju usluge korisnicima. Radovan Nikolić , direktor ovog preduzeća, kaže da se prve količine mazuta iz robnih rezervi očekuju polovinom narednog meseca.

-Prema jutrošnjim merenjima imamo oko 50 tona mazuta, što predstavlja minimum zaliha. U svih pet kotlarnica ima mazuta za narednih nekoliko dana. Sistem smo uspeli da očuvamo putem avansnih uplata kod NIS Petrola a prve količine iz robnih rezervi očekujemo sredinom decembra, što će svim toplanama omogućiti da održe sistem kad počne haldno vreme – kaže Nikolić.

Jedan od ključnih problema u poslovanju svih toplana predstavlja disparitet između cena energenata i cene grejanja, kaže Nikolić.

- Reč je o sistemskom problemu, koj je kompleksan i ne može se tako brzo rešiti. Korsnicima je svako povećanje cena dodatni namet za kućni budžet i odgovara im što prihvatljvija i stabilnija cena , s druge strane, toplanama odgovara povećanje cene grejanja jer je to neophodno zbog povećanja cene mazuta. Jedno od rešenja ovog problema je da toplane pod povoljnijim cenama kupuju mazut. Problem naše toplane je što za razliku od drugih toplana u Srbiji nemamo mogućnost korišćenja gasa, već koristimo samo mazut - kaže Nikolić.

Nikolić kaže da je naplata potraživanja prema Toplani trenutno na nivou od 80 %. Dugovanja građana i institucija prema Toplani koja trenutno iznose 85 miliona dinara dodatno otežavaju rad ovog preduzeća.

-Obaveštavamo korisnike putem opmena da plate dug, nudimo poravnanja kod korisnika koji imaju veliki iznos dugovanja. Prema trenutnom stanju dugovanja fizičkih lica iznose 25 miliona dinara a dugovanja pravnih lica su na nivou od 60 miliona dinara. To praktično znači da od 3000 korisnika njih 600 neredovno uplaćuje a 100 uopšte ne uplaćuje grejanje -kaže Nikolić