Performans “Sve ono što sam ja” VIDEO

06. april 2013. 13:42 Društvo Pirot Plus Online

U okviru kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma koja se svake godine obeležava u periodu od 8. marta do 8. aprila na Centralnom gradskom trgu prikazan je performans pod nazivom “Sve ono što sam ja”.

Katarina Pejović aktivistkinja Romskog ženskog centra Bibija iz Beograda kaže da aktivisti ovim putem prikazuju bogatstvo ličnosti Romkinja i na umtnički način predstaviljaju položaj u kome se danas nalaze Romkinje u našem društvu.

Radmila Nešić iz UG Ternipe kaže da je cilj performanasa suprotstavljanje rasizmu i predrasudama i ukazivanje na raznolikost identiteta, ali i potrebu prihvatanja tih razlika.

Nosilac projekta je Romsko ženska mreža Srbije u saradnji sa Incijativom Romkinja Pirot i UG Ternipe.