Otvoreni sastanak u okviru Javne rasprave o nacrtu Strategije za mlade

20. jun 2024. 09:39 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

OTVORENI SASTANAK U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE GRADA PIROTA ZA PERIOD 2024-2028. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NjENO SPROVOĐENjE ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE

Poštujući načelo javnosti i partnerstva Grad Pirot, u okviru javne rasprave, organizuje otvoreni sastanak na kome će biti prezentovan nacrt Strategije za mlade grada Pirota za period 2024–2028. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje za period od 2024. do 2026. godine.

Otvoreni sastanak će se održati u petak, 21. juna 2024. godine, u Svečanoj sali gradske uprave Pirot, Srpskih vladara 82, sa početkom u 11 časova.

Pozivamo sve zainteresovane građane, udruženja, stručnu i ostalu zainteresovanu javnost, da prisustvuju događaju i tako daju doprinos u izradi ovog značajnog dokumenta.

Uvid u nacrt Strategije za mlade grada Pirota 2024-2028. i Akcionog plana za njeno sprovođenje za period od 2024. do 2026. godine može se izvršiti na internet prezentaciji Grada Pirota:
https://www.pirot.rs/index.php/8-cirilica/7421-s-r-gi-b-zb-dn-s-i-s-br-c-gr-d-pir-z-p-ri-d-2024-2028-g-din-2

Svoje primedbe, predloge, sugestije možete dostaviti direktno na javnoj raspravi ili putem elektronske pošte na adresu amelija.kostadinovic@pirot.rs ili poštom na adresu Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade grada Pirota 2024–2028. i Akcionog plana za njeno sprovođenje za period od 2024. do 2026. godine”, najkasnije do 24. 6. 2024. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji je objavljen na internet stranici Grada Pirota www.pirot.rs .