Otežani uslovi za rad i saobraćaj VIDEO

30. septembar 2013. 12:43 Privreda Pirot Plus Online

Dok se očekuje raspisivanje tendera za novog izvodjača radova umesto Alpine, uveliko se radi na potezu od Čiflika prema Pirotu . Na izgradnji Koridora 10 angažovane su dve firme. Španski Rubau angažovan je na deonici od Čiflika do Staničenja, dok grčki Aktor radi deonicu od Staničenja do obilaznice Pirot.

Izgradnja autoputa na deonici Čiflik - Pirot (Istok), ukupne dužine 28,7 kilometara, sastoji se od dva LOT-a. LOT 1 čine trasa i mostovi na delu auto puta Čiflik - Staničenje, a LOT 2 trasa, mostovi i tuneli na istim delu. Tunel Sopot približne dužine 185 metara i tunel Sarlah približne dužine 477 metara. Ovo su zvanični podaci dobijeni od Koridora Srbije. Situacija na terenu je složena i zahteva složen pristup i izvodjača radova, ali i učesnika u saobraćaju. Ovih dana posebno su aktuelni radovi na deonici Čiflik – Staničenje, dužine 12,07 km

Prema odluci Ministarstva saobraćaja, koju nam je danas saopštio Stevan Batalo iz Koridora Srbije, sve do 16.oktobra , prema predvidjenoj dinamici miniranje je u termninima od 9 do 11h i od 14 do 16 časova. U ostalom periodu saobraćaj će se odvijati semaforskom regulacijom.