Opštinska saobraćajna inspekcija naložila mere izvođaču radova

02. decembar 2013. 08:45 Gradska hronika Pirot Plus Online

U podnožju Sarlaha gde se izvode zemljani radovi koji predstavljaju pripremu terena za izgradnju budućeg mosta, koji grčka firma Aktor gradi na ovom potezu u vreme radova i miniranja terena nema obustave saobraćaja. Međutim, zbog loših vremenskih prilika, krajem prošle nedelje na ovom delu puta pojavili su se nanosi balta, zbog čega je na teren izašla Opštinska saobraćajna inspekcija. Slobodan Rančić, saobraćajni inspektor, kaže da je izvršen nadzor na ovom delu puta i izvođaču naložene mere koje treba da preduzme

-U smislu održavanja puteva shodno Zakonu o javnim putevima izvršili smo nadzor, u četvrtak, i ustanovili da je tačno da na putu ima dosta blata. Prema rečima izvođača tog dana pokvarila se mašina za čišćenje kolovoza, koja je istog jutra bila na servisu u Beloj Palanci, i koja je po izvršenom servisu vraćena u Pirot i krenula sa čišćenjem. Mi smo u petak ponovo izvršili kontrolu i uvideli da se čisti taj deo puta, međutim vremenski uslvi su takvi a i priroda radova, u pitanju su grubi građevinski radovi, uslovljavaju da se određena količina blata javi na putevima. Međtuim mi smo naložili izvođaču da se u slučajevim da se blato pojavi na putu odmah i očisti kako bi se omogućilo bezbedno odvijanje saobraćaja –dodaje Rančić

Ukoliko izvođač ne preduzima mere koje su mu n aložene, a to je redvono čišćenje blata sa kolovoza i izrada projekta privremene saboraćajne signalizacije obeležvanja radova na putu, u skladu sa Zakonom o javnim putevim biće preduzete raspoložive zakonske mere .

-Mogu da kažem da je kazna za nepoštovanje Zakona o javnim putevima, odnosno nanošenje blata na kolovoz između 200 000 i miliona dinara. Nanošenje blata na kolovoz je opasno i može da dovede do teških posledica i saobraćjanih nezgoda. Isto važi i za traktore koji su u obavezi da pre stupanja na kolovoz skinu blato sa točkova, kako ga ne bi nansoili na kolovoz i time uticali na bezbednost učesnika u saobraćaju – kaže Rančić.

Mi smo intervenisali na ovoj deonici. Mogu da kažem da je u jednom delu u pitanju i magistralni put, odnosno državni put Pirot Babušnica, koji je u nadležnosti republičkog inspektora za puteve, čije je sedište u Nišu. Pošto on kontroliše čitav nišavski okrug i nije moguće da stigne u jednom danu, mi smo intervenisali i prosledićemo mu sve činjenice, tako da će on u skladu sa njima preduzeti predviđene mere u tom delu puta, koji je u njegovoj nadlećnosti, dodaje Rančić.