Održana sednica Nacionalnog saveta Bugara u Dimitrovgradu

28. mart 2015. 07:30 Dimitrovgrad Pirot Plus Online

Posle izbora za Nacionalne savete izabran je novi predsednik Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine. Za novog predsednika Nacionalnog saveta Bugara izabran je Vladimir Zaharijev, predsednik Opštine Bosilegrad, koji je i predsedavao jučerašnjom sednicom. Na sednici Nacionalnog saveta konstituisani su organi Nacionalnog saveta, Izvršni odbor, odnosno, Izvršno veće i izabrane su komisije za obrazovanje, informisanje, kulturu i službenu upotrebu jezika iz oblasti rada Nacionalnog saveta, rekao je Vladica Dimitrov, član Nacionalnog saveta i republički poslanik.

Dimitrov je izdvojio tačke dnevnog reda o kojima se na jučerašnjoj sednici govorilo, a koje su vrlo bitne.

- To su one tačke koje se odnose na medije, onda tačke koje se odnose na saglasnost koju Nacionalni savet daje lokalnim samoupravama na izbor direktora iz tih oblasti. Što se tiče medija u Dimitrovgradu i Bosilegradu oni su proglašeni od strane Nacionalnog saveta za medije od izuzetne važnosti za Bugarsku nacionalnu manjinu, tako da ćemo probati da utičemo na izvršnu vlast da napravi korekciju kada su mediji u pitanju u manjinskim sredinama. Između ostalog, odložili smo i formiranje Fondacije do 1.juna u slučaju da pregovori sa Republikom Srbijom ne urode plodom, obrazložio je Dimitrov.

Pored toga što su izabrani članovi Izvršnog odbora, Dimitrov je istakao da će u narednom periodu biti vrlo značajna aktivnost kulturno – informativnih centara u Bosilegradu.

- Nacionalni savet prosto traži da se te organizacije bave poslom za koji su i osnovane, dakle, kulturom i informisanjem Bugarske nacionalne manjine. Čelnici tih ustanova ne bi trebalo da zloupotrebljavaju kulturno – informativne centre kritikujući javne insititucije, već da se vrate delatnosti koja im je ugovorom data, nagasio je Dimitrov.

Kako je Dimitrov izjavio, do sada Nacionalni savet nije uspevao da unapredi položaj Bugara obzirom da imaju dve vladajuće strukture u Savetu. Bugarska nacionalna manjina nema problema sa upotrebom jezika, kulture, pisma, već sa informisanjem vezanim za Zakon o elektronskim medijima i Zakon o privatizaciji gde je problem u tome što lokalna samouprava ne može biti osnivač medija, inače do sada su imali medije koji su informisali građane na jeziku nacionalne manjine, kazao je Dimitrov.