Održana sednica Gradskog veća. Većnici dali saglasnost na rebalans od 350 miliona

20. mart 2019. 13:40 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana sednica Gradskog veća. Članovi Veća dali su saglasnost na predloge Statuta grada, Odluke o budžetu grada Pirota za 2019. godinu i Odluke o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta za 2018. godinu.

Na sednici su razmatrani Program mera podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, Plan javnog zdravlja i Odluka o izradi Prostornog plana grada Pirota. Razmatrani su predlozi odluka o mrežama javnih osnovnih škola i predškolskih ustanova, Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina i odluka o lokalnim komunalnim taksama i gradskim administrativnim taksama, izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima ustanova, organizacija, Dom zdravlja i Apoteke Pirot za 2018. godinu.

Odluka o mreži javnih škola i predškolskih ustanova donosi se u skladu sa Uredbom Ministarstva prosvete.

Sednica Skupštine grada Pirota zakazana je za petak 22. mart. Sednica koja će biti održana u velikoj sali Skupštine, počinje u 9 časova.