Održana prva javna rasprava u okviru procesa izrade Plana razvoja grada Pirota u narednih sedam godina

11. jun 2021. 12:14 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U velikoj skupštinskoj sali gradske uprave danas je održana prva javna rasprava povodom izrade Plana razvoja grada Pirota za period od 2021. do 2028.godine. 

Ovom sastanku su prisustvovali, pored predstavnika lokalne samouprave, građani, predstavnici raznih institucija, organizacija, privredni subjekti kao i ostali poznavaoci lokalnih prilika koji smatraju da mogu da doprinesu izradi ovog dokumenta. 

Kako je rekla Marija Đošić, šef kancelarije za Lokalni ekonomski razvoj, prisutnim građanima prezentovali su ukratko plan na kojem su radili punih 8 meseci. U fokusu će biti četiri prioritetne oblasti, a to su : unapredjenej javne uprave, unapredjenje društvenih delatnosti, privredni razvoj i infrastruktura i zaštita životne sredine. 

Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota rekao je da je ovaj Plan krovni dokument razvoja grada u narednih sedam godina, a njegovim usvajanjem, koje je predvidjeno za narednu sednicu Skupštine grada, stavlja se "van snage" plan održivog razvoja grada iz prethodnog perioda. 

On je dodao da su sagledani i svi predlozi gradjana u izradi, kao i da je sva dokumentacija transparentno postavljena na sajt grada Pirota, te da svako ima uvid. 

Nakon prezentacije koju je održala Marija Đošić, usledila je javna diskusija sa prisutnim gradjanima.