Usvojen Poslovnik o radu Skupštine grada Pirota. Zbog predloženog amandmana, opozicija glasala protiv

24. maj 2024. 14:58 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana sednica Skupštine grada na kojoj su odbornici lokalnog parlamenta usvojili svih 14 tačaka dnevnog reda, neke i jednoglasno.

Prva tačka dnevnog reda koja se odnosila na donošenje Poslovnika Skupštine grada Pirota izazvala je i najveću diskusiju u parlamenu, a usvojena posle više od sat vremena izlaganja kako odbornika vladajuće većine tako i opozicije.

Izvestilac po ovoj tački bio je Miloš Colić, koordinator radne grupe za izradu Poslovnika, koji je između ostalog pozvao odbornike da glasaju za usvajanje Pravilnika, kao najvišeg akta koji definiše rad Skupštine

Predsednica skupštine Dragana Tončić posle izlaganja objavila je da je Odbornička grupa SNS "Aleksandar Vučić – Pirot ne sme da stane" uputila amandman na pojedine tačke Poslovnika. Šef odborničke grupe   Milena Dimitrijević, pojasnila je da je amandman koji su podneli predložen u svrhu efikasnosti kako bi se uredilo ko i koliko puta može da se obrati za govornicom kao i da šefovi odborničkih grupa isnose stavove odborničke grupe i da svako od odbornika ima peravo da se dva puta obrati o jednoj temi. 

Amandman je izazvao veliko nezadovoljstvo opozicionih odbornika odborničke grupe "Pirot protiv nasilja" koji su učestvovali u radu Komisije i, kako se čulo za govornicom, o ovom amandmanu nisu obavešteni na vreme. Odbornik  Žarko Todorović, predložio je da se ne glasa o ovom Poslovniku i da se nastavi rad komisije dok se stavovi ne usaglase. Za govornicom su govorili i odbornici Čedica Džunić i Tomica Ćirić.

Zamenik gradonačelnika, Miloš Colić, istakao je da je Poslovnik urađen po modelu Ministarstva državne uprave i Stalne konferencije gradova i opština koja je nepolitička organizacija.

Posle rasprave, koja je trajala više od sat vremena, usvojen je najpre amandman a zatim i Poslovnik Skupštine grada.