Odbornici jednoglasno usvojili odluke o pokretanju postupka gasifikacije, pristupanju izradi LAP-a za socijalno uključivanje Roma i Romkunja, plan i program Štaba za vanredne situacije

24. maj 2024. 14:57 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Izvestilac je bila Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za privredu i  finansije.

Prema njenim rečima prihodi su u 2023. ostvareni u iznosu od 2.663.000.000 miliona dinara što je 101,88% iznad plana. U odnosu na 2022. prihodi su povećani za 14,28 %. Rashodne strane je 2.596.000.000 dinara. Ostavreni suficit od 399 miliona je odlukom o rebalansu budžeta raspodeljen, koja je usvojena na prethodnoj sednici.

Vidojko Panajotović, šef Odbrorničke grupe Socijalističke partije Srbije, kazao je da će podržati i glasati za odluku o Završnom računu. Odbornici su usvojili ovu tačku većinom glasova.

Odbornici su usvojili Odluku o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije “Pirot – centar”.

 Odluka o pokretanju postupka izrade Programa gasifikacije na teritoriji grada Pirota usvojena je jednoglasno, kao i Odluka o pristupanju izrade Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Data je saglasnost na Izveštaj o radu za 2023. i Planu rada Štaba za vanredne situacije za 2024. godinu. Donet je i operativni plan odbrane od poplava za vode drugor reda, na teritoriji grada.

O programu gasifikacije odbornike je izvestio Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno komunalnu delatnost.

Data je saglasnost na Aneks ugovora o javno privatnom partnerstvu za poveravanje obavljanja gradskig i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada, kojim se partneru na osnovu povećanja troškova poslovanja, odobrava dodatnih 5 miliona dinara na već postojeću subvenciju. Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno komunalnu delatnost govorio je i o predlozima  za postavljanje spomen-ploča profesoru Zvonimiru Minčiću i profesoru mr Branislavu Ćiriću na zgradi srednjeg obrazovanja “Sokolana” u Pirotu i o predlogu idejnog rešenja za postavljanje spomen obeležja kapetanu Vojske Vladanu Jovanoviću, kao i o premeni naziva Omladinskog stadiona. Odluke su usvojene većinom glasova.

Odluku da Omladinski stadion nosi ime Svetislava Pešića Karija obrazložio je i gradonačelnik Pirota , Vladan Vasić.