Objavljena preliminarna lista korisnika koji su se prijavili na Javni konkurs za energetsku sanaciju porodičnih kuća

05. oktobar 2021. 11:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Obaveštenje građanima koji su se prijavili na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava građanima (domaćinstvima) za energetsku sanaciju porodičnih kuća na teritoriji grada Pirota za 2021. godinu

Obaveštavamo građane da je u ponedeljak, 04.10.2021. godine objavljena PRELIMINARNA LISTA KRAJNjIH KORISNIKA koji su podneli prijave na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava građanima (domaćinstvima) za energetsku sanaciju porodičnih kuća na teritoriji grada Pirota za 2021. godinu.

Lista se može videti na sajtu Grada Pirota i oglasnoj tabli u Uslužnom centru - Jedinstvenom upravnom mestu.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste, zaključno sa 07.10.2021. godine u 15,00 časova, u prostorijama Gradske uprave Pirot (kancelarija broj 22).

Na preliminarnu listu krajnjih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja, zaključno sa 12.10.2021. godine u 15,00 časova. Prigovor se može podneti neposredno u pisarnici Gradske uprave Pirot ili poštom na adresu Gradske uprave Pirot, ul. Srpskih vladara br.82, 18300 Pirot - Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske sanacije stambenih objekata.

Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske sanacije stambenih objekata