Objavljen Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Grada Pirota za 2018. godinu

24. jul 2018. 12:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Komisija za raspodelu sredstava za sufinansiranje aktivnosti iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Grada Pirota za 2018. godinu, objavila je JAVNI POZIV za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje aktivnosti iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Grada Pirota za 2018. godinu i to:
- aktivnost sufinansiranja izrade projektne dokumentacije koja obuhvata sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti minimalno za deset (10) objekata. Visina iznosa je do 50% ukupne vrednosti sa PDV-om, maksimalno do 35.000,00 dinara sa PDV-om po objektu.
- aktivnost sufinansiranja mera unapređenje sistema daljinskog grejanja koja obuhvata sufinansranje radova na ugradnji merača potrošnje toplotne energije na unutrašnjoj toplotnoj instlaciji minimalno za pet (5) grupa kupaca sa zajedničkim predajnim mestom. Visina iznosa je do 50% ukupne vrednosti sa PDV-om, maksimalno do 300.000 dinara sa PDV-om po predajnom mestu.

Povodom objavljenog Konkursa razgovarali smo sa Bojanom Ivkovićem, gradskim menadžerom za energetiku.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave i na portalu Grada Pirota.